Choć nazwa uległa zmianie to przyświecające organizacji cele i zadania są wciąż takie same, przystosowane jedynie do aktualnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej i potrzeb środowiska wojskowego .
Należą do nich m.in.:

 • reprezentowanie społeczności wojskowej w środowisku cywilnym
 • integrowanie społeczności wojskowych oraz wojskowych z cywilnymi,
 • prezentowanie władzom wojskowym i cywilnym problemów środowiska wojskowego,
 • praca na rzecz dzieci,
 • organizowanie samopomocy i samokształcenia.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

1. Współpracę z ZBŻZ i ORWP (Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego)

 1. wspólny udział w uroczystościach
 2. załatwienie zapomóg dla emerytek i wdów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
 3. organizowanie wspólnych wycieczek m.in. do Warszawy, Wrocławia.

Rejsk statkiem po Odrze
we Wrocławiu
- maj 2003

2. Udział w uroczystościach

 1. wojskowych: Dzień Wojska Polskiego, rocznica powstania JW, pożegnania dowódców, Święto Lotnictwa
 2. kościelnych: poświęcenie kościoła garnizonowego, odpusty, poświęcenie sztandarów 7 brt i 32 Bazy,
 3. państwowych: 1 Maja, 17 września, 11 Listopada.

Poświęcenie Kościoła Garnizonowego - Łask, 27.09.1997

Msza Polowa na lotnisku
- wrzesień 2003

Święto 1 Maja
, złożenie kwiatów przed pomnikiem w centrum Łasku - 01.05.2002

3. Nawiązanie kontaktów z Dyrekcją Biblioteki Publicznej w Łasku i Dyrekcją Domu Kultury w Buczku, gdzie została zorganizowana wystawa prac rękodzielniczych członkiń naszego koła.

4. Uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami władzy państwowej:

 1. posłami,
 2. senatorami,
 3. przedstawicielami władz miasta i gminy Łask,
 4. udział w wiecach przedwyborczych,

Wyjazd na spotkanie przedwyborcze SLD
- Łódź, wrzesień 2001

5. Organizowanie spotakań z przedstawicielami dowództwa jednostek wojskowych i przedstawienie im problemów środowiska wojskowego.

6. Współpraca z władzami S „RW" poprzez:

 1. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Naczelnej i Rady Okręgu WLOP S'RW",
 2. odprowadzanie składek członkowskich,
 3. wysyłanie pieniędzy na nagrody na konkurs piosenki „ATA",
 4. branie udziału w Wielobojach Terenowych S"RW". W 2002 r. nasza drużyna w składzie: Ania Worsztynowicz, Monika Sabela i Kasia Sabela zajęły IV miejsce, wróciły z pucharem i dyplomem.

IV Wielobój terenowy S"RW" WLOP - Radom, 13-15.05.1997

V Wielobój terenowy S"RW" WLOP -
Kutno, 1998

7. Współpracę z fundacją „Porozumienie bez barier" p. Jolanty Kwaśniewskiej - 7 dzieci z naszego garnizonu - półsieroty po żołnierzach zawodowych uczestniczyły w wycieczkach organizowanych przez tę fundację były m.in. w Maroku, Tunezji, Austrii, Cyprze.

Spotkanie z Karoliną Resz i Damianem Baczmagą, którzy byli w Maroku z fundacji J.Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier"

8. Obdarowywanie corocznie na gwiazdkę słodyczami dzieci z rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji z powodu inwalidztwa ojca (byłego żołnierza zawodowego).

9. Otaczanie opieką dzieci ze świetlicy funkcjonującej w GKO.

10. Współudział w utworzeniu świetlicy terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych. Zorganizowałyśmy loterię fantową podczas obchodów pięćdziesięciolecia Pułku Lotniczego, a uzyskane pieniądze 15 mln zł przeznaczyłyśmy na doposażenie świetlicy w sprzęt terapeutyczny.

11. Udział w cyklu zajęć prowadzonych przez pedagoga i terapeutę z zakresu relaksacji, rozwijania kreatywności i rozwiązywania problemów rodzinnych.

12. Spotkania z przedstawicielami firm promujących zdrowie i urodę m.in. Herbalife, ATW, Californie Fitnes", Aloe Vera.

Spotkanie z Wandą i Tomaszem Gąsior z Płocka, przedstawicielami firmy Herbalife - marzec 2000

13. Przeprowadzanie pokazów i porad fryzjerskich, kosmetycznych, robótek ręcznych.

14. Organizowanie imprez okolicznościowych takich jak: Ostatki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Opłatek, Imieniny.


"Opłatek" - 21.12.2000

Ognisko na lotnisku z okazji "Dnia Matki" -
maj 1998

15. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych np. wyjazd do opery, oglądanie występów zespołów Wojska Polskiego.

Wyjazd do opery na "Zemstę nietoperza" - 17.03.2000

16. Dbanie aby nasze członkinie miały możliwość relaksu, podzielenia się własnymi radościami i smutkami, a jeśli zajdzie taka potrzeba w uzyskaniu porady czy wsparcia ze strony koleżanek.


Zebranie jubileuszowe - 10 lecie powstania Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa"- Łask, 11.05.2001

Jednym z największych wydarzeń były obchody 10-lecia powstania S"RW". Uroczystość miała miejsce 11.05.2001 r. Pierwszą przewodniczącą Koła S"RW" została kol. Graczyk Krystyna, następnie władzę przejęła na II kadencje kol. Sobanty Zofia, a po wyborach 5.06.03 przewodniczącą została kol. Sabela Anna.
Nowy zarząd z pomocą wszystkich koleżanek ma nadzieję na rozwinięcie zakresu działalności Stowarzyszenia i pozyskanie nowych członkiń.

Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna wybrane
w dniu 5.06.03
(stoją od lewej)

Gandecka A. - członek Zarządu,
Wojtasik J. - Komisja Rewizyjna,
Marciniak M. - Komisja Rewizyjna,
Jaworska E. - z-ca przewodniczącej Zarządu,
Sabela A. - przewodnicząca Zarządu,
Lewandowska M. - sekretarz Zarządu,
Dudka Z. - skarbnik Zarządu,
Łakoma D. - Komisja Rewizyjna.

.

.

 
 
Projekt graficzny i wykonanie: Mieszko Misiukanis i Jarosław Pierzynka